ΗΛΙΚΙΑ 6 - 13    ΑΡΘΡΑ

Τα στάδια της εφηβικής ανάπτυξης

L'adolescenza è una fase della vita caratterizzata da cambiamenti profondi, sia dal punto di vista fisico che emozionale e comportamentale; i cambiamenti solitamente cominciano prima nelle femmine (intorno ai 12 anni) e dopo nei maschi (intorno ai 13 anni), terminano intorno ai 18 anni, ed hanno alla loro base processi fisiologici.

copyright © 2018 SIREN DESIGN   Ειρήνη Ρητσοπούλου

Design by Siren Design   |   Develop by WebOrange