Η εφηβική ηλικία διαχωρίζεται σε τρεις υποομάδες με διαφορετικά βιολογικά, σωματικά αλλά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά:

 

8 - 11 ετών

Το παιδί βρίσκεται στο στάδιο της πρώιμης εφηβείας.

Αρχίζουν ο αποχωρισμός από τους γονείς και η επιρροή από τους συνομηλίκους.

Επιδιώκει κοινές δραστηριότητες με άτομα του ίδιου φύλου και συγκρίνει τις σωματικές αλλαγές του με αυτές των συνομηλίκων του ίδιου φύλου.

Η σκέψη του είναι πρώιμη τυπική λειτουργική με φτωχό προσανατολισμό για το μέλλον.

Η ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται από ναρκισσισμό και εγωκεντρισμό όπως και από αδυναμία καθυστέρησης της ευχαρίστησης.

 

12 - 16 ετών

Ο έφηβος βρίσκεται στο στάδιο της μέσης εφηβείας.

Κορυφώνεται η σύγκρουση με τους γονείς και επιδιώκει να κερδίσει τον έλεγχο των ορίων.

Επηρεάζεται τα μέγιστα από τους συνομηλίκους του και αρχίζει δραστηριότητες με άτομα του αντίθετου φύλου.

Στην ηλικία αυτή αναπτύσσονται οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (κάπνισμα, ναρκωτικά, απρόσεκτη οδήγηση κ.λπ.) και αρχίζει η σεξουαλική δραστηριότητα καθώς ο έφηβος εστιάζει στην προσωπική - σεξουαλική του ταυτότητα.

Η τυπική σκέψη είναι πλέον λειτουργική με αυξημένο προσανατολισμό για το μέλλον.

 

16 - 20 ετών

Ο έφηβος βρίσκεται στο στάδιο της όψιμης εφηβείας.

Αναπτύσσει στενές φιλίες και τα θέματα των διαπροσωπικών σχέσεων είναι εξέχουσας σημασίας στη ζωή του.

Στην ηλικία αυτή επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει τους γονείς του και καθορίζει τους επαγγελματικούς στόχους του.

Ο έφηβος εστιάζει πλέον στη θέση του στην κοινωνία και αποκτά καλά ανεπτυγμένη τυπική λειτουργική σκέψη, προσεγγίζοντας το μέλλον με ρεαλιστικούς στόχους.

 

Από τη Μαρία Καράντζα-Χαρώνη, MD, FAAP Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Εφηβικής Ιατρικής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ


  Το διαβάσαμε εδώ